Tuesday, August 7, 2007

Killah Priest - Gun For Gun (Rivers Of Blood) VLS (2007)

01 Gun For Gun (Rivers Of Blood) ft Nas (Clean)
02 Gun For Gun (Rivers Of Blood) ft Nas (Dirty)
03 Gun For Gun (Rivers Of Blood) ft Nas (Instrumental)
04 Happy (Dirty)
05 Happy (Instrumental)